Życiorys patrona

Major Henryk Sucharski, Bohater Westerplatte 1939 roku.

punktor

urodzony 12.11.1898 r. w Gręboszowie,

punktor

1917 r.-powołany do Armii Austryjackiej; służył w 33 pułku piechoty, tu rozpoczyna karierę wojskową jako młody oficer, d-ca batalionu szturmowego w walkach nad Piawą 1918 r.,

punktor

po I wojnie światowej-ochotnik Wojska Polskiego,

punktor

1919 r. - pełni służbę w VI Dywizji Piechoty,

punktor

kolejne lata - kapitan 20-go pułku piechoty w Krakowie, instruktor w podchorążówce w Komorowie, dowódca 35-ego pułku piechoty,

punktor

1938 r. - przeniesiony na Westerplatte, jako doświadczony dowódca,

punktor

bohaterski westerplatczyk, karny żołnierz, dbał o żołnierzy, niezwykle lojalny wobec kolegów, starał się aby decyzje zapadały kolektywnie,

punktor

w czasie 7 dniowych, ciężkich zmagań, kapituluje z dalszej walki z powodu braku amunicji, żywności, lekarstw, ratując tym samym rannych kolegów,

punktor

za bohaterską walkę i obronę Westerplatte, otrzymuje gratulacje i wyrazy uznania, niemiecki generał wręcza mu szablę i prawo jej noszenia w niewoli,

punktor

do końca wojny major Henryk Sucharski przebywa w różnych obozach jenieckich,

punktor

po upadku Niemiec udaje się do Włoch, tu zgłasza się do Dywizji Strzelców Karpackich,

punktor

odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i wieloma medalami,

punktor

zmarł 30.08.1946 r. w Neapolu, we Włoszech,

punktor

1.09.1971 r. - prochy majora Sucharskiego zostały sprowadzone do kraju na Westerplatte.

mjr Henryk Sucharski został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari II Klasy przez Ministra Obrony Narodowej.

 


Szkoła Podstawowa nr 57 Bydgoszcz