Prawo wewnątrzszkolne


Statut Zespołu Szkół Nr 36 w Bydgoszczy
Program wychowawczy
Regulamin wewnątrzszkolny
Wewnątrzszkolny system oceniania
Opisowy system oceniania zachowania
Uczen sprawiajacy klopoty wychowawcze - procedury
Procedura postepowania w przypadku ucznia opuszczajacego budynek i teren szkoły

Szkoła Podstawowa nr 57 Bydgoszcz