3ga
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf AW sg        
1 8:00- 8:45 fizyka FV 50 j.polski WI 70     fizyka FV 50
2 8:50- 9:35 wos HJ 67 j.angielski-1/2 #3AZ 73
informatyka-2/2 BZ 46
historia HJ 70 j.angielski-1/2 #3AZ 73 j.polski WI 73
3 9:40-10:25 j.polski WI 70 j.niemiecki-1/2 #3NZ 55
j.angielski-2/2 K_ 73
religia DE 73 j.niemiecki-1/2 #3NZ 55
j.angielski-2/2 K_ 73
matematyka WC 77
4 10:40-11:25 biologia LG 69 matematyka WC 77 e_dla_bezp MG 76 j.polski WI 70 godz.wych K_ 73
5 11:30-12:15 matematyka WC 77 historia HJ 70 geografia MG 76 j.polski WI 70 informatyka-1/2 #3IZ 46
j.angielski-2/2 K_ 73
6 12:35-13:20 religia DE 56 wf AW sg j.polski WI 74 wf AW sg j.angielski-1/2 #3AZ 73
j.niemiecki-2/2 KH 55
7 13:40-14:25 j.niemiecki-2/2 KH 55 geografia MG 76 chemia Ko 49 matematyka WC 77 wf AW sg
Obowiązuje od: 26.09.2016
Drukuj plan
wygenerowano 30.09.2016
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum