Szkolna grupa Małych Ratowników
pod patronatem Pani Kamili Smyk
Szkoła Podstawowa nr 57 Bydgoszcz