KADRA


Dyrektor szkoły
Barbara Górecka
tel.(052) 361 18 69 wew. 32
Wicedyrektor szkoły
Agnieszka Dybała-Glanert
tel.(052) 361 18 69 wew. 33
Barańska Bożena edukacja wczesnoszkolna
Białoskórska-Cierzniewska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Borkowiak Piotr n-l historii
Cichowicz Wioleta n-l matematyki
Demko Iwona n-l języka angielskiego
Dolińska Agnieszka n-l języka polskiego
Domańska Emilia n-l religii
Gmińska-Górska Magdalena n-l przyrody i geografii
Gomol Ludmiła n-l przyrody i biologii
Górecka Barbara n-l matematyki
Gralewska Monika pedagog
Gurzyńska Karolina logopeda
Hildebrandt Karolina n-l języka niemieckiego
Hofman Izabela wychowawca świetlicy
Ignarska Wiesława n-l języka polskiego
Jankowiak Hanna n-l historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie
Kawka Danuta n-l języka polskiego
Kolano Ariel n-l chemii
Kolewczyńska Marlena n-l matematyki
Kołakowska Inga edukacja wczesnoszkolna
Kondrak Agnieszka n-l języka angielskiego
Kośmider Magdalena n-l języka angielskiego
Krusik Dorota n-l języka polskiego
Kulczyk Aleksandra n-l n-l informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, techniki
Lemke Krystyna edukacja wczesnoszkolna
Lewandowaska Dorota n-l języka polskiego i języka angielskiego
Łabuszewska Barbara edukacja wczesnoszkolna
Marolewska Grażyna wychowawca świetlicy
Munz Hanna edukacja wczesnoszkolna
Mleczko Jerzy fizyka
Pawliczak Anna opiekun biblioteki
Rybarczyk Tomasz n-l wychowania fizycznego
Smyk Kamila wychowawca świetlicy, n-l zajęć komputerowych oraz zajęć technicznych
s. Sośnicka Mariola n-l religii
Szadkowski Jacek n-l historii
Szczerbiak Maria n-l biologii, chemii
Szulczyńska Izabela pedagog
Świdurska Lilianna opiekun biblioteki
Uniszkiewicz Monika n-l fizyki i matematyki
Walczak Andrzej n-l wychowania fizycznego
Walecka Aleksandra n-l muzyki, zajeć artystycznych, wychowania do życia w rodzinie
Włoch Justyna n-l matematyki, zajęć komputerowych, informatyki
Zych Beata n-l muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, informatyki
Ziętak Małgorzata pedagog
Żmudowska-Dziadoń Iwona n-l wychowania fizycznego