Nasza szkoła bierze udział w następuj±cych projektach:


- Program profilaktyczny Falochron

- eTwining


- Szkoła bez przemocy


- Cała Polska czyta dzieciom


- ¦piewaj±ca Polska


- Trzymaj formę


- Nie pal przy mnie, proszę