Kartki z historii szkoły

1966r. - Początek istnienia Szkoły Podstawowej Nr 57 w Bydgoszczy, na terenie Łuczniczki przy ul.Zacisze 16, po odłączeniu jej od V Liceum Ogólnokształcącego.

4.01.1969 r.

- Zaczęto budowę nowego budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 2.

1.09.1971r.

- Zajęcia rozpoczynają się w nowym budynku. Dyrektorem jest mgr Grzegorz Szczepkowski.

8.05.1972r.

-

Dzięki staraniom kierownictwa, rady pedagogicznej i komitetu rodzicielskiego szkoła otrzymuje imię dowódcy obrońcy Westerplatte mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO.


1.07.1984r.

- Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jerzy Wawrzyniak.


1987r.

- Podpisanie umowy patronackiej z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Radiofonizacja szkoły.

19.04.1989r.

- Nadanie szkole odznaki honorowej ZA ZASŁUGI DLA MIASTA BYDGOSZCZY


10.05.1989r.

- Nadanie SZTANDARU szkole.

Otwarcie IZBY PAMIĘCI NARODOWEJ


1991r. - Odbyły się uroczystości XX- LECIA SZKOŁY.

1.09.2003r. - Dyrektorem szkoły zostaje mgr Krystyna Hanna Piekarska.

12.10.2007r. - Odbyły się uroczystości 40-lecia szkoły.

1.09.2008r. - Dyrektorem szkoły zostaje mgr Barbara Górecka.

1.09.2010r. - Na mocy Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXII/955/10 rozpoczyna działalność Zespół Szkół nr 36:
- Szkoła Podstawowa nr 57 im. mjra Henryka Sucharskiego
- Gimnazjum nr 56


Szkoła Podstawowa nr 57 Bydgoszcz