Dziecięce kartki ¶wi±teczne nagrodzone

Srebrna bombka, spichrze w ¶niegu i ¶więty Mikołaj w kajaku – te prace zwyciężyły w konkursie skierowanym do uczniów szkół podstawowych na najładniejsz± kartkę bożonarodzeniow±. Na konkurs wpłynęło w sumie 213 prac z 19 bydgoskich szkół podstawowych (uczniowie z klas IV-VI). Dzieci miały za zadanie stworzenie kartki ¶wi±tecznej, która stanie się oficjaln± kartk± bożonarodzeniow± prezydenta Bydgoszczy i przewodnicz±cego Rady Miasta. Wszystkie prace nadesłane na konkurs były twórcze i ciekawe, dlatego trudno było wskazać jednego zwycięzcę. Trzy główne nagrody otrzymały zatem: praca zatytułowana „Srebrna bombka” autorstwa Julii Kalkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 65, „Spichrze w ¶niegu i bałwanek” Aleksandry Baron z SP nr 57 i „Mikołaj w kajaku” narysowany przez Matyldę Marć ze Szkoły Podstawowej „Sokrates”. Przyznano także 20 wyróżnień. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy wręczone przez prezydenta Rafała Bruskiego.

Rozdanie nagród odbyło się w czwartek (15 grudnia) w ratuszu. csm_Kartka_005_7fd30cf57b


Szkoła Podstawowa nr 57 Bydgoszcz