DLA NAUCZYCIELI - ARKUSZE


Program Rozwoju Szkoły 2012 - 2017
Program Wychowawczy - slajdy
Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych
(ewaluacja / kontrola / wspomaganie)

Arkusz sprawozdania z pracy świetlicy
Arkusz obserwacji imprez, konkursów
Arkusz obserwacji spotkania KZN
Arkusz samooceny
Arkusz sprawozdawczy wychowawcy oddziału przedszkolnego
Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy I-III SP
Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy IV-VI
i gimnazjum

Arkusz klasyfikacyjny niepowodzeń ucznia
Raport KZN
Informacja dla rodzicow o PPP - SP
Informacja dla rodzicow o PPP - GIM
Karta wycieczki
Lista uczestników wycieczki
Zgoda na udział ucznia w wycieczce


Szkoła Podstawowa nr 57 Bydgoszcz