COMENIUS 2010-2012
Footsteps for Peace


Kryteria klasyfikujące ucznia do wyjazdu do Niemiec/Hiszpanii
Program Socrates Comenius 2010-2012
Nasze zdjęcia i rysunki na stronie eTwinning
Wyniki punktacji uczniów starających się o wyjazd do Niemiec/Hiszpanii
Zdjęcia z wizyty w Polsce
Zdjęcia z wizyty dzieci w Berlinie
Zdjęcia z wizyty dzieci w Barcelonie
Podsumowanie działań programu Socrates Comenius,
rozdanie nagród i dyplomów

Szkoła Podstawowa nr 57 Bydgoszcz