Poniedziałek 7:30 - 13:30
Wtorek 9:00 - 14:00
Środa 7:30 - 15:00
Czwartek 9:00 - 16:00
Piątek 7:30 - 12:00

Opiekunowie biblioteki:

Lilianna Świdurska
Anna Pawliczak

 


Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie pasowani na czytelnika, nauczyciele szkoły i inni pracownicy szkoły, absolwenci, studenci-praktykanci oraz rodzice uczniów.
 2. Każy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
 3. Książki wypożycza się bezpłatnie.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
 6. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki w ciągu 2 tygodni, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przedłużyć termin wypożyczenia książki w porozumieniu z bibliotekarzem.
 7. Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni.
 8. Wypożyczone książki należy szanować.
 9. Wypożyczający podaje bibliotekarzowi klasę i numer czytelnika.
 10. Książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik powinien odkupić lub ofiarować z zamian inną książkę uznaną przez nauczyciela bibliotekarza za równowartościową.
 11. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki.

 

Szkoła Podstawowa nr 57 Bydgoszcz