RADA RODZICÓW - INFORMACJE


Nr rachunku bankowego Rady Rodziców 89 1240 6452 1111 0010 6004 2034

Plan pracy Rady Rodziców

Wzór zwolnienia z zajęć

Zgoda na udział ucznia w wycieczce


Szkoła Podstawowa nr 57 Bydgoszcz